Morally Filing Mentality

Just When I Needed You Most

Nya väggar

Nu som man kom till företaget så var det nya saker som skulle ske och detta för att vi ville göra vårt företag mer anpassat så att man tänker på alla personer som vistas på arbetsplatsen. Det chefen ville att vi skulle göra var att byta ut alla väggar som inte var ljudisolerande till sådan väggar som hade bullerdämpning och det visade var vara ett företag som kunde hjälpa oss med detta för dom hjälpte oss med att bygga in maskiner som var dom värsta bovarna när det gäller störande ljud och efter det så var företaget mycket mer attraktivt för våra kunder att komma och se vad vi höll på med tack vare detta arbete med bullerdämpningen.