Morally Filing Mentality

Just When I Needed You Most

EU

LVD testning står för low voltage directive och innebär i stort sett att elektroniska apparater som har tillverkats i ett EU land kan användas i alla andra EU länder. Detta beror på att LVD innehåller safety regulations som alla EUs medlemsländer måste hålla sig till. EU rätt går alltid före den nationella rätten; även om vissa länder inte har insett det ännu. Eller snarare kanske, inte vill inse detta. Och de dras bara inför EU domstolen om någon anmäler brott mot EU lagen. Denna någon kan vara ett annat land, en grupp politiker eller du och jag. Fälls en dömande dom innebär det oftast mycket höga pengarstraff.